Förändrad passverksamhet vid ambassaderna i Norden och i Baltikum

Efter 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att ansöka om ordinarie pass eller nationellt id-kort vid de svenska ambassaderna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius.

Svenska medborgare uppmanas istället att söka nytt pass direkt på någon av polisens passexpeditioner i Sverige i samband med Sverigebesök. Det är billigare att ansöka om pass hos polisen än det har varit på ambassaderna. De flesta polismyndigheter kan ta emot en passansökan. Det går också bra att ansöka om pass hos en annan svensk utlandsmyndighet som har kvar möjligheten att utfärda pass.

Det kommer fortfarande gå att hämta ut sitt nya pass vid ambassaderna i Norden och Baltikum. Ambassaderna kommer också att fortsätta utfärda provisoriska pass för en resa.

Inom Schengen gäller den fria rörligheten men man måste kunna visa sitt pass eller ett nationellt id-kort. Dock kan vissa transportbolag ha egna bestämmelser om vilka identitetshandlingar de godkänner. Det är därför bra att kontrollera med transportbolaget i förväg om de kräver pass.