Medicinsk reseförsäkring

Du som ansöker om visum måste ha en medicinsk reseförsäkring. Den ska täcka de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl eller dödsfall.

Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 Euro och gälla i alla Schengenländer samt under hela din vistelse.

Du måste kunna styrka vid ansökningstillfället att du har en medicinsk reseförsäkring. Du bör även ta med ditt försäkringsbevis under resan eftersom du kan behöva visa det, t.ex vid inresekontrollen.

I din ansökan ska du bifoga en kopia av den medicinska reseförsäkringen, där det framkommer hur många dagar reseförsäkringen är giltig och inom vilken tidsram. (vi rekommenderar inga speciella försäkringa ännu)/

Undantag

Vissa yrkesgrupper kan undantas från kravet på att teckna en försäkring mot bakgrund av att de redan har en motsvarande försäkring i sitt arbete.

Undantagen från kravet på medicinsk försäkring är även den som:

 • har ett diplomatpass
 • ansöker om visering för flygplatstransitering
 • är anhörig till EU-medborgare, dvs. dennes:
  -make och maka
  -registrerade partner
  -sambo
  -barn under 21 år
  -äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning
  -föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.

Navigation

Top