Sverige i FN:s säkerhetsråd

170110 SwedeninUNSC

Efter att ha röstas in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal sitter Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemsländerna Frankrike,...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Singapore : Aktuella händelser

ZIKA information - Singapore För ytterligare information om vidtagna åtgärder och förebyggande insatser samt den senaste aktuella lägesbilden från singaporianska myndigheter hänvisar ambassaden til...

Brunei

Evenemang

Navigation

Top