Statssekreterare Madeleine-Harby Samuelsson vid socialdepartementet besökte Singapore den 13 – 14 februari

IMG_0195

Det huvudsakliga syftet med besöket var att få en djupare och bredare förståelse för vård och omsorgssektorn i Singapore.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Singapore : Aktuella händelser

ZIKA information - Singapore För ytterligare information om vidtagna åtgärder och förebyggande insatser samt den senaste aktuella lägesbilden från singaporianska myndigheter hänvisar ambassaden til...

Brunei

Evenemang

Navigation

Top