Frågor och svar

Här finner du några av de vanligaste förekommande frågorna från sökande. Om du inte kan hitta svaren till sina frågor nedan, kan du kontakta generalkonsulatets migrationsavdelning.

1. Jag ska läsa en masterutbildning i Sverige under 18 månader, hur mycket pengar krävs för min vistelse i Sverige?
Du behöver minst 7974 kr per månad som du kommer att studera i Sverige (79740 per år, eftersom två terminer exkluderat semester är totalt 10 månader). Om din utbildning är 18 månader, ska du kunna visa att du har 7974 kr x 16 månader = 127584 kr.

2. Min maka/make/barn planerar att följa med mig till Sverige och bo med mig medan jag studerar där. Hur ska de ansöka och hur mycket pengar behöver de?
De ska ansöka som medföljande till studenter. De kan ansöka samtidigt som dig om du ansöker online på Migrationsverkets hemsida. Om de inte ansöker samtidigt som dig ska de lämna in sina ansökningsblanketter till generalkonsulatet. Din make/maka ska visa att han/hon har minst 3500 kr per månad i Sverige. För ett barn måste man kunna visa att det finns 2100 kr per månad för dennes uppehälle i Sverige.

3. Vilken bank ska jag använda för bankintyget? Vilken valuta ska pengarna finnas tillgängliga i?
Du kan använda valfri bank för bankintyget. Pengarna kan finnas tillgängliga i vilken valuta som helst men helst i RMB, SEK, USD eller Euro.

4. Hur betalar jag ansökningsavgiften?
Om du ansöker online, betalar du ansökningsavgiften direkt online med ett Visa eller MasterCard kort. Konsulatet tar emot kontanter (kinesisk valuta) eller kortbetalning.

5. Kommer min ansökan att skickas till Migrationsverket i Sverige?
De flesta ansökningarna skickas till Migrationsverket och besluten tas i Sverige. De flesta ansökningarna från utbytesstudenter beslutas dock på konsulatet. Vi kan inte svara på om vi kommer att ta beslutet vid konsulatet eller inte förrän vi har sett din ansökan. Detta påverkar dock inte handläggningen.

6. Måste jag ansöka personligen?
Du måste lämna in din ansökan till generalkonsulatet personligen. Om du ansöker online via Migrationsverkets hemsida, måste du ändå komma till generalkonsulatet för att identifiera dig och lämna biometri.

7. När får jag mitt uppehållstillstånd?
När ansökan är komplett tar det vanligtvis åtta veckor att få ett beslut men det kan även ta längre tid. Om din ansökan beviljas och du redan varit på generalkonsulatet för att lämna din biometri, tar det vanligtvis upp till fyra veckor tills du kan komma till generalkonsulatet och hämta ditt uppehållstillståndskort.

8. Ska jag göra en tidsbokning innan jag kommer till generalkonsulatet och lämnar in min ansökan?
Ingen tidsbokning krävs för att lämna in en ansökan. Migrationsavdelningens öppettider är:

Måndag - fredag 09.00-11.00

Generalkonsulatet är stängt under några svenska och kinesiska helgdagar. Dessa publiceras på generalkonsulatets hemsida.

9. Vilka dokument måste jag ta med mig när jag hämtar mitt uppehållstillståndskort?
Du ska ta med dig ditt pass när du kommer för att hämta ditt uppehållstillståndkort. Om du inte har möjlighet att komma personligen kan du utfärda en fullmakt till någon som kan hämta upp det till dig. Denna person ska visa upp sitt eget id-kort, lämna in en kopia av ditt pass och en fullmakt när han hämtar upp ditt uppehållstillståndskort. Fullmakten kan vara skriven på antingen engelska eller kinesiska och den ska vara signerat av dig och innehålla dina kontaktuppgifter.

10. Var kan jag få en ansökningsblankett? Vilka dokument måste jag ha förberett när jag ansöker?
Du kan ladda ner blanketter från generalkonsulatets hemsida, Migrationsverkets hemsida:

www.migrationsverket.se, eller hämta dem på generalkonsulatet.

Du hittar information om vilka dokument som krävs för din ansökan under Required documents till vänster.

11. Hur många kopior ska jag lämna in av varje dokument?
Om du ansöker online, skannar du in alla dokument när du ansöker. Om du inte ansöker elektroniskt måste du lämna in dokumenten i original, inkluderat en kopia av sidan i passet som visar dina personuppgifter och en ifylld och signerad ansökningsblankett. Du måste även lämna in ett passfoto.

12. Kan jag få tillbaka avgiften jag betalt för min ansökan om jag inte beviljas uppehållstillstånd?
Nej, om du inte beviljas uppehållstillstånd kan du inte få tillbaka pengarna.

13. Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd vid norska konsulatet i Guangzhou?
Nej, norska konsulatet i Guangzhou handlägger enbart Schengen-viseringar.

14. Kan jag besöka andra europeiska länder med mitt uppehållstillståndskort?
Ja, du kan göra resor till andra länder inom Schengen, men enbart i syfte för besök och inte för att bosätta dig.

15. Behöver jag göra en tidsbokning för att lämna biometri vid generalkonsulatet?
Nej, du behöver inte göra någon tidsbokning för att lämna biometri. Du kan komma till generalkonsulatet måndag till fredag 09.00-11.00. Du behöver endast ta med ditt pass.

Du hittar svar på fler vanligt förekommande frågor om visumansökningar på Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverkets webbsida Navigation

Top