Så ansöker du

De allra flesta som vill ansöka om uppehållstillstånd för studier vid universitet och högskolor kan använda Migrationsverkets webbansökan.

Gör du en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige behöver du i allmänhet inte besöka generalkonsulatet. Oavsett hur du söker måste du dock ha uppehållstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre
ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs samt på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard. Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du. Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

3. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av generalkonsulatet. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

4. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa till Sverige
Besök generalkonsulatet för att ta foto och lämna fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd. Du kan uppsöka generalkonsulatet utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Generalkonsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till konsulatet. När uppehållstillståndskortet är klart och levererat till generalkonsulatet, kan du hämta det utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00. Du måste ha ditt pass med dig. Vill du veta om ditt kort har nått generalkonsulatet, kan du kontakta generalkonsulatet via e-post: generalkonsulat.shanghai-visum@gov.se

Observera att vi rekommenderar att du inte betalar för dina flygbiljetter förrän du erhållit ditt uppehållstillståndskort.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige
Om du fått uppehållstillstånd och är viseringsfri reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till generalkonsulatet. Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats


2. Betala ansökningsavgiften
När du lämnar in din ansökan vid generalkonsulatet betalar du ansökningsavgiften. Du kan betala med kort eller kontanter.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på generalkonsulatet
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans och samtliga dokument. Ansökan kan lämnas in utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00. Generalkonsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster. Generalkonsulatet skickar dina handlingar till Migrationsverket i Sverige.

4. Invänta beslut
Migrationsverket meddelar beslutet till konsulatet. Generalkonsulatet kontaktar dig när beslutet har kommit. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort
Om du beviljas uppehållstillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Du kan ta foto och lämna fingeravtryck för uppehållstillståndskortet när du lämnar in din ansökan. I övrigt är rutinerna för uppehållstillståndskortet samma som vid webbansökan.

Navigation

Top