Äktenskapscertifikat för vigsel utomlands

Sveriges generalkonsulat i Shanghai har inte rätt att förrätta vigsel. Om du vill gifta dig vid en ambassad så se listan över ambassader som förrättar vigsel. Om du ska gifta dig i Kina med en kinesisk medborgare är du hänvisad till att ingå äktenskap vid relevant kinesisk myndighet. Ni måste själva ta reda på vad som krävs för att få gifta sig.

Som svensk måste du bland annat kunna visa erforderliga dokument gällande ditt civilstånd. Det kan behövas ett äktenskapscertifikat. Är du folkbokförd i Sverige ska du ansöka vid det skattekontor där du är folkbokförd. Är du inte längre folkbokförd i Sverige kan du ansöka vid konsulatet. Läs mer om äktenskapscertifikat på Skatteverkets webbplats, där all information om detta finns under länken "folkbokföring".

Alla dokument utfärdade i Sverige ska legaliseras av Notarius Publicus, Utrikesdepartementet samt av kinesiska ambassaden i Stockholm.

Kontrollera alltid med lokal, kinesisk myndighet angående vilka dokument som krävs!

Navigation

Top