Nyfödda i Kina

Ett barn fött i Kina av en eller två svenska föräldrar måste registreras i Sverige och få ett personnummer innan han eller hon kan få ett pass. Dessutom ska man ansöka om kinesiskt visum inom 60 dagar från det att barnet fötts.

Registrering och pass

Du kan få hjälp av generalkonsulatet att registrera ditt barn i Sverige. Bägge föräldrarna och barnet måste följa med vid ansökningstillfället.

Följande handlingar behövs:

  • Båda föräldrarnas pass
  • Födelsecertifikat i original samt i engelsk översättning bestyrkt av notarius publicus.
  • Vigselbevis om föräldrarna har gift sig utomlands eller om endast fadern är svensk medborgare. I original samt i engelsk översättning bestyrkt av notarius publicus. Om föräldrarna gift sig i Sverige räcker det med ett registerutdrag från Skatteverket där det framgår att föräldrarna är gifta.
  • Ett läkarintyg eller förlossningsjournal från sjukhuset som visar att det är hon som fött barnet i original samt i engelsk översättning bestyrkt av notarius publicus.
  • Blanketten Namnanmälan SKV 7750 ska fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten finns hos generalkonsulatet eller kan laddas ner från Skatteverket (se Blanketter, Folkbokföring).
  • För passansökan behövs båda vårdnadshavares underskrift (för mer information om passansökan se i menyn till vänster).

Generalkonsulatet ansöker vid Skatteverket om s.k. samordningsnummer (ett speciellt personnummer för barn födda utomlands). Om barnet flyttar till Sverige får det ett vanligt personnummer. Först när samordningsnumret är klart kan ansökan om pass göras. Barnet och en av vårdnadshavarna måste då besöka generalkonsulatet för att ta foto.

Det tar ca 3 - 4 veckor att erhålla samordnings-/personnummer samt att få namnet godkänt. Därefter kan det ta upp till 2 - 3 veckor att erhålla passet efter det att ansökan gjorts.

Kinesiskt visum

Shanghai Exit-Entry Administration begär att man ska anmäla/ansöka om visum för nyfödd inom 60 dagar från det att barnet fötts. Om brådskande kan man ansöka om ett provisoriskt pass innan det vanliga blir färdigt men innebär en extra kostnad. Läs mer om passansökan via menyn till vänster. För mer information ang kinesiskt visum vänligen kontakta:

Public Security Bureau (PSB) Shanghai Exit-Entry Administration
No 1500 Minsheng Road
Pudong New Area
Öppettider: mån-lör 9:00-17:00
Tel: 021-2895 1900

 

Navigation

Top