Legaliseringar, intyg och översättningar

Generalkonsulatet står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som ska åberopas i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Legaliseringar

Generalkonsulatet legaliserar namnteckningar av tjänstemän vid vissa kinesiska myndigheter.

Intyg

Generalkonsulatet kan vara behjälpligt med levnadsintyg samt intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter.

Översättningar

Generalkonsulatet har inga auktoriserade översättare utan hänvisar antingen till Kammarkollegiet (se länk till höger) eller Notarius Publicus i respektive kinesisk provins ("Gongzheng chu").

Navigation

Top