Långväga passkunder: Vänligen kontakta konsulatet inför besök

Långväga passkunder uppmanas att först kontrollera med konsulatet att det inte föreligger några tekniska problem att lämna in en passansökan.

Skulle det uppkomma tekniska problem som gör att passmyndigheten inte kan ta emot en ansökan, måste passkunden återkomma vid annan tidpunkt. I undantagsfall i mycket akuta situationer kan ett provisoriskt pass erbjudas utan avgift. Möjligheten att ta emot ansökan på gammalt sätt finns inte längre. Om du reser långväga för din passansökan är det därför viktigt att du först kontrollerar att det inte föreligger tekniska problem hos myndigheten.

Navigation

Top