Migration

Generalkonsulatet handlägger ärenden rörande viseringar, uppehålls- och arbetstillstånd m.m.

Annèt Karlsson-Fouda
Konsul
Ansvarig för migration

Erik Zhang
Migrationshandläggare

Sophia Yu
Migrationsassistent

Huilei Jin
Migrationsassistent

Gladys Ge
Migrationsassistent

Francesca Yin
Migrationsassistent

Navigation

Top