Generalkonsuln

  • Lisette Lindahl

    Lisette Lindahl Foto: Louise Lu

Den 1 september 2016 tillträdde Lisette Lindahl som ny generalkonsul för Sverige i Shanghai.

Lisette Lindahl tjänstgjorde närmast som sektionschef för den ekonomiska avdelningen vid ambassaden i Peking. Hon har tidigare tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Sofia, Madrid, Ottawa, Köpenhamn och Washington samt vid FN-representationen i New York.

Generalkonsuln är kontaktperson vid frågor från svensk press.

Generalkonsulns kontor

Navigation

Top