Om generalkonsulatet

Det första svenska generalkonsulatet i Shanghai öppnades 1863. Kontoret flyttade flera gånger men från 1939 låg det vid "The Bund" tills det stängdes 1956. Generalkonsulatet återöppnades i september 1996 och invigdes den 6 november samma år av statsminister Göran Persson.

Sveriges generalkonsulat i Shanghai representerar Sverige i Shanghai samt provinserna Anhui, Jiangsu och Zhejiang. Generalkonsulatets uppdrag är att främja svenska intressen i generalkonsulatets distrikt - handel och investeringar, bidra till en positiv Sverigebild, främja utbyten mellan Sverige och Kina, inte minst på utbildnings- och forskningsområdet samt att ge god service i migrations- och konsulära ärenden. Vi ska även stödja aktiviteter inom ramen för vänortssamarbeten. För listning av personal inom respektive arbetsområde, klicka i listan nedan.

Generalkonsulns kontor
Lisette Lindahl är Sveriges generalkonsul i Shanghai.

Konsulärt & administration
Generalkonsulatet bistår med konsulär service åt svenska medborgare. För "hjälp till självhjälp" samt information om i vilka nödsituationer generalkonsulatet kan hjälpa, se under "Om olyckan är framme..." i menyn till vänster.

Kultur- och Sverigefrämjande
Ett viktigt arbete för generalkonsulatet är att stärka Sverigebilden hos allmänhet, kinesisk media och i synnerhet specifika målgrupper i Shanghai samt främja samarbete och långsiktiga relationer mellan Sverige och östra Kina inom utbildning och kultur. Generalkonsulatets webbplats är också en viktig inforamtionskanal.

Migration
Generalkonsulatet handlägger ärenden rörande viseringar, uppehålls- och arbetstillstånd m.m.

Näringslivsfrämjande
Arbetet med näringslivsfrämjande syftar till utökat och bättre kommersiellt utbyte mellan Sverige och östra Kina. Generalkonsulatet ger stöd till svenska företag och näringslivssatsningar i generalkonsulatets distrikt samt bidrar till att främja kinesiska investeringar i Sverige.

Navigation

Top