Business Sweden

Business Sweden (Sveriges export- och investeringsråd) finns här för att främja Sverige internationellt och för att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del av arbetet med detta är att vara ett stöd för svenska företag i att nå ut med produkter, tjänster och idéer till exportmarknader och att skapa affärsmöjligheter för små och medelstora företag att växa internationellt. Stödet som erbjuds är bl.a. rådgivning, kompetensutveckling för företag, evenemang och riktade kampanjer.

Tobias Glitterstam
Vice President Asia and Pacific

David Hallgren
Trade Commissioner China

Andrea Staxberg
Senior Project Manager

Petty Shi
Senior Project Manager

Johan Wahlfors
Project Manager

Rita Ma
Project Manager

Feng Wang
Senior Investment Promotion Officer

Bin Li
Senior Investment Promotion Officer

Songhong Li
Senior Investment Promotion Officer

Sonia Sun
Consultant

Katrin Sun
Consultant

Joy Liu
Consultant

Dolly Tong
Consultant

Karen Zhang
Consultant

Haifeng Wang
Consultant


Thomas Yu
Administrator

Navigation

Top