Anmälan till generalkonsulatet

Du som är svensk medborgare och uppehåller dig i Kina är välkommen att registrera dig på den så kallade "svensklistan".

Du som är svensk medborgare och uppehåller dig i Kina är välkommen att registrera dig på den så kallade "svensklistan".

Förteckningen över svenska medborgare bosatta i landet upprättas som en beredskap för en eventuell krissituation. Det är därför viktigt att du registrerar dig och din familj. Registrering är frivillig men för konsulatet är det den enda möjligheten att nå svenskar bosatta i Kina om något händer.

Anmäl din utlandsvistelse till svensklistan här.

Navigation

Top