Visum för ADS-grupper

ADS-visum utfärdat av ett Schengenland tillåter resande inom Schengenområdet i enlighet med förbestämd resplan. ADS-visum utfärdas till deltagarna av en turistgrupp om minst fem personer. Längsta vistelsetiden är 30 dagar.

Visum ansökan

ADS-visum ansöks via en ADS-ackrediterad resebyrå. Ansökningarna lämnas in av resebyråns utsedda kurirer.

Dokument som måste lämnas in av en ADS-ackrediterad resebyrå

Dokument som krävs av samtliga visa sökande. Läs mer under Dokument som krävs.

  • en namnlista av alla gruppmedlemmar inkluderat reseledaren, med passnummer och kopior av id-kort och ”hukous”
  • en detaljerad resplan (på svenska eller engelska); inkluderat flygbiljettsreservationer, namn, adresser, telefon- och faxnummer till hotellen där gruppens medlemmar ska bo under vistelsen samt vistelsedatum för varje hotell och information om hur gruppen kommer att ta sig mellan olika städer under resans gång.
  • namn och kontaktinformation till den samarbetande resebyrån i Europa.
  • bekräftelse från den samarbetande resebyrån i Europa att boende och transport inom Europa som specificerats i gruppens resplan finns för samtliga deltagare.

Övriga dokument, krav och information

  • individuella gruppmedlemmar kan behöva komma till generalkonsulatet för intervju.
  • efter resan måste din resebyrå komma till generalkonsulatet och visa upp samtliga deltagares boardingkort och pass.

Ändringar av resplan

Visumen är giltiga för den förbestämda resplanen som lämnats in vid ansökningstillfället. Om, ändringar, som är utom den kinesiska ackrediterade resebyråns kontroll, av resplanen sker mellan ansökningstillfället och avfärd, är det resebyråns ansvar att omedelbart informera generalkonsulatet. Det bör noteras att förändringar av resplanen får enbart gälla mindre avvikelser såsom byte av hotell. Under alla omständigheter, måste gruppen resa tillsammans som en grupp och alla medlemmar måste bo på samma hotell. Det är inte tillåtet att göra förändringar av den förutbestämda resplanen.

Navigation

Top