Sport- och kulturbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum i sport- eller kultursyfte behöver du följande dokument.

Blanketterna ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska översättas av en auktoriserad översättare till engelska eller svenska.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller samtliga kategorier av viseringssökanden. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • ett inbjudningsbrev i original från arrangören i Sverige. Inbjudan ska vara skriven på ett officiellt papper och det bör klart framgå: besökets längd och syfte, ett detaljerat program och resplan samt att det tydligt ska framgå vem som ska stå för kostnaderna
  • ett brev i original från den kinesiska kultur- eller sportorganisationen. Brevet ska vara skrivet på officiellt papper och följande bör klart framgå: adress och kontaktuppgifter till organisationen, namn och titel på den som undertecknat brevet, namn, titel och lön avseende sökanden samt uppgifter om hur länge sökanden varit anställd (enbart för professionella), bekräftelse på deltagande, uppgifter om vem som ska stå för resekostnader och vistelsen, godkännande av ledighet eller frånvaro.
  • kopia av bolagsregistrering (om detta finns att tillgå)

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn till vänster.

I vissa fall kan arbetstillstånd komma att krävas. Var god och sök efter information om detta på Migrationsverkets hemsida: http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html.

Navigation

Top