Frågor och svar

Här finner du några av de vanligaste förekommande frågorna från sökande. Om du inte kan hitta svaren till dina frågor nedan, kan du kontakta vårt Visa Application Centre.


1. Hur visar jag att mina resekostnader är täckta när jag ansöker om visering för affärsbesök?  

Det är den ekonomisk ansvarige parten (den inbjudande parten eller sökandens arbetsgivare) som ska tillhandahålla ett garantibrev (antingen i form av ett inbjudningsbrev eller i ett introduktionsbrev från det kinesiska företaget och det bör innehålla underskrift, officiell stämpel, adress, telefon- och faxnummer).

2. Hur visar sökanden att hon/han har tillräckligt mycket pengar då hon/han ansöker om en visering för familjebesök?

Generalkonsulatet kräver att du lämnar in ett kontoutdrag från din bank från de senaste tre till sex månaderna för att styrka att du har tillräckligt mycket pengar för uppehället i Sverige. Depositionsbrev accepteras inte. Enligt Schengens regelverk ska sökande ha tillgång till minst 450 SEK per dag under sin vistelse i Sverige.  

3. Vilka är kraven gällande försäkring?

Du som ansöker om Schengenvisum måste ha en medicinsk reseförsäkring som täcker de
kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl eller dödsfall. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 Euro och gälla i alla Schengenländer samt under hela din vistelse. Alla försäkringsbolag kan utfärda en sådan försäkring.

4. Måste jag ansöka om visering personligen?
Ja, för att ansöka om visering måste en innehavare av ett vanligt pass ansöka personligen.

5. Hur lång tid tar det att få en visering?
Handläggningstiden för en visering är normalt sett 15 kalenderdagar.

För övriga frågor rörande viseringar kan du maila: infosha.swecn@vfshelpline.com, eller ringa vår hjälplinje 0086-21-65965823.

6. Ska jag boka tid innan jag kommer till ert Visa Application Centre?
Det krävs ingen tidsbokning om du vill lämna in en ansökan men du kan boka tid online via vårt Visa Application Centres tidsbokningssystem eller ringa till deras hjälplinje. Öppettiderna hos vårt Visa Application Centre är: måndag till fredag 8.00-15.00. Vårt Visa Application Centre är stängt under vissa svenska och kinesiska helgdagar.

7. Vilka dokument måste jag ta med när jag kommer för att hämta mitt pass?
Du ska visa upp ditt kvitto och id-kort när du hämtar upp ditt pass. Om du inte har möjlighet att komma personligen kan du utfärda en fullmakt till någon som kan hämta upp det till dig. Denna person ska visa upp sitt eget id-kort, lämna in en kopia av ditt pass och en fullmakt när han hämtar upp ditt pass/beslut. Fullmakten kan vara skriven på antingen engelska eller kinesiska och den ska vara signerat av dig och innehålla dina kontaktuppgifter.

8. Var kan jag få en ansökningsblankett? Vilka dokument måste jag ha med mig när jag ansöker om visum?
Du kan ladda ner blanketter från Migrationsverkets hemsida:

www.migrationsverket.se

eller hämta dem på vårt Visa Application Centre. Var god och besök följande
hemsida:

www.swedenvisa-china.com

för frågor om vilka dokument som krävs för din ansökan.

9. Kan jag få tillbaka avgiften jag betalt för min visumansökan om jag inte beviljas någon visering?
Nej, om du inte beviljas någon visering kan du inte få tillbaks pengarna.

10. Har jag rätt att överklaga om jag inte beviljas någon visering?
Ja, om din ansökan om Schengenvisering har avslagits kan du överklaga. Man kan dock inte överklaga avslagna ansökningar om nationella viseringar (s.k. D-viseringar). Generalkonsulatet måste motivera varför de valt att avslå din ansökan. Det kommer därför att framgå av beslutet varför din ansökan avslagits. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad och måste inkomma senast tre veckor från dagen du tog del av beslutet.

11. Sök status på din ansökning.

Klick på nedanstående länken för att titta på status på din visering, arbets, uppehålls och studietillstånd.

http://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Check-your-application.html

Du hittar svar på fler vanligt förekommande frågor om visumansökningar på Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverkets webbsida

Navigation

Top