Dokument som krävs

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra.

Kontrollera vilka ytterligare dokument du behöver under rubriken för den typ av besök du ska göra, i menyn till vänster. 

Blanketterna ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska lämnas in tillsammans med en översättning till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Vi accepterar enbart pass som undertecknats av passets innehavare. Detta ska:

  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet

  - innehålla minst två tomma sidor

  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • Om ett nytt pass utfärdats det senaste året ska du ta med och visa ditt tidigare pass samt lämna in kopior av sidan med identitetsuppgifter samt sidor med viseringar och stämplar
 • en kopia av ditt kinesiska id-kort
 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under Medicinsk reseförsäkring.
 • tillräckligt med pengar för uppehället. Sverige kräver 450 SEK per dag och person. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor hos släkt och vänner. Generalkonsulatet kräver att du styrker att du kan försörja dig t.ex. genom kontoutdrag från din bank eller lönespecifikation för de senaste tre månaderna. Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du visa att denna person har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt.  
 • arbetstagare bör lämna in följande dokument:

-       en stämplad kopia av arbetsgivarens/företagets registreringsbevis

-       ett brev från arbetsgivaren (på engelska eller kinesiska med engelsk översättning) på officiellt papper med stämpel, signatur och datum. Av brevet måste det tydligt framgå: adress, telefon- och faxnummer till arbetsgivaren, namnet och titeln på personen som undertecknat brevet, sökandens namn, position, lön och tjänstgöringstid och godkännande av ledighet eller frånvaro.

pensionerade personer bör lämna in följande dokument:

-   bevis på pension eller annan regelbunden inkomst

arbetslösa personer bör lämna in följande dokument:

Om sökande är gift:

-       ett anställningsbevis och lönebevis från maken/makan

-       ett äktenskapsbevis bestyrkt av Notarius Publicus och legaliserat av Ministry of Foreign Affairs (MFA)

Om sökande är singel/skild/änka/änkling:

-      annat bevis på inkomst

Studenter bör lämna in följande dokument:

-       en kopia av sökandens studentkort

-       ett brev i original från skolan

 • dokument som är specifika för den typ av besök du ska göra. Se under respektive rubrik i menyn till vänster.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn till vänster.

Navigation

Top