Besöka släkt och vänner - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du följande dokument.

Blanketterna ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska lämnas in tillsammans med en översättning till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller samtliga kategorier av viseringssökanden. Läs mer under Dokument som krävs.
  • bevis på din relation till din vän/släkting:

-       Vid släktbesök måste du lämna in ett intyg av familjeförhållandet med inbjudaren bestyrkt av Notarius Publicus och legaliserat av Ministry of Foreign Affairs (MFA).

-       Vid vänbesök kan sökanden bevisa förhållandet med inbjudaren genom att lämna in originaldokument, fotografier etc.

  • ”hukou” i original och kopior av alla sidor (översättning behövs inte)

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige. Dokumenten får inte vara äldre än tre månader.

Du måste ha:

  • blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011. Den kan lämnas in i kopia och måste vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig.
  • kopia av första sidan i inbjudarens pass
  • om släktingen/vännen bor i Kina men bjuder med sökanden på en resa till Sverige måste sökanden även lämna in följande handlingar:

-ett signerat brev om ekonomisk garanti

-en kopia av inbjudarens kinesiska uppehållstillstånd

-bevis på regelbunden inkomst för inbjudaren (lönespecifikationer för de senaste tre månaderna)

-bevis på boende i Sverige eller en inbjudan att bo tillsammans med andra familjemedlemmar.

  • samt - om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - hans/hennes löne- eller pensionsbesked samt kontoutdrag för de senaste tre månaderna.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn till vänster.

Navigation

Top