Besök längre än 90 dagar - dokument

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök eller, om du har särskilda skäl, ett så kallat D-visum.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök samt D-visum under Basfakta i menyn till vänster.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök

Blanketterna ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska översättas av en auktoriserad översättare till engelska eller svenska.

Du behöver:

 • en kopia av blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nr 164011, undertecknad och ifylld av sökanden
 • en kopia av blanketten Familjeuppgifter - bilaga till din ansökan, blankett nr 238011, undertecknad och ifylld av sökanden
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Passet ska vara undertecknat av innehavaren. 
 • kopia på första sidan av passet samt eventuell förlängning och namnbyte i passet
 • ett nytaget färgfoto i passformat som inte är äldre än sex månader i storlek 45 mm x 35 mm. Fotot ska vara taget rakt framifrån mot ljus bakgrund
 • kopia av flygbiljett (vi rekommenderar dock att du inte betalar flygbiljetter innan ansökan blivit beviljad). Original krävs inte.
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige exempelvis ett bankutdrag eller lönespecifikationer från de senaste sex månaderna. Om personen som bjudit in dig till Sverige kommer att betala för dig måste du på samma sätt kunna visa att hon/han har tillräcklig med pengar.
 • ett original och en kopia av en handling som visar släktskapet mellan dig och släktingen i Sverige. Handlingen ska vara bestyrkt av Notarius Publicus.
 • ”hukou” i original samt kopior av alla sidor (ingen översättning behövs)   
 • samt om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn, blankett nr 166011. Ansökningsblanketten ska undertecknas av barnets förälder/vårdnadshavare. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se under rubriken Minderåriga - extra dokument.

Den du ska besöka i Sverige behöver ge dig följande dokument:

 • en kopia av blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner. Du måste lämna in originalblanketten och den måste vara ifylld och undertecknad av släktingen i Sverige som vill bjuda in dig.
 • en kopia av inbjudarens familjebevis
 • en kopia av första sidan av inbjudarens pass
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige.

Ansökan om D-Visum

 

Du behöver:

 • alla handlingar som krävs för ansökan om uppehållstillstånd för besök (se ovan), utom blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök.
 • blanketten National visa (D-visa), blankett nr 169011, ifylld och undertecknad av sökanden.
 • blanketten Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nr 238011, ifylld och undertecknad av sökanden.
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Passet ska vara undertecknat av innehavaren. 
 • kopia på första sidan av passet samt eventuell förlängning och namnbyte i passet
 • ett nytaget färgfoto i passformat som inte är äldre än sex månader i storlek 45 mm x 35 mm. Fotot ska vara taget rakt framifrån mot ljus bakgrund
 • kopia av flygbiljett (vi rekommenderar dock att du inte betalar flygbiljetter innan visumet är beviljat). Original krävs inte.
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige exempelvis ett bankutdrag eller lönespecifikationer från de senaste sex månaderna. Om personen som bjudit in dig till Sverige kommer att betala för dig måste du på samma sätt kunna visa att hon/han har tillräcklig med pengar.
 • ett original och en kopia av en handling som visar släktskapet mellan dig och släktingen i Sverige. Handlingen ska vara bestyrkt av Notarius Publicus och legaliserad av Ministry of Foreign Affairs (MFA).
 • "hukou” i original samt två kopior av alla sidor (ingen översättning behövs)  
 • samt om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn, blankett nr 166011. Ansökningsblanketten   ska undertecknas av barnets förälder/vårdnadshavare. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se under rubriken Minderåriga - extra dokument.

Den du ska besöka i Sverige behöver ge dig följande dokument:

 • en kopia av blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, blankett nr 240011. Du måste lämna in originalblanketten och den måste vara ifylld och undertecknad av släktingen i Sverige som vill bjuda in dig.
 • en kopia av inbjudarens familjebevis
 • en kopia av första sidan av inbjudarens pass
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige

Navigation

Top