Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om visum

Vuxna: 440 RMB (60 euro)
Barn 6 - 12 år: 260 RMB (35 euro)

Ansökningsavgiften i lokal valuta ändras regelbundet. 

VFS Global
VFS Global debiterar en serviceavgift på 146 RMB per ansökan utöver avgiften för visumet. 

Så här betalar du

Du som ansöker genom VFS betalar visum- och serviceavgiften kontant vid besöket hos Swedish Visa Application Centre.

Du som ansöker hos generalkonsulatet betalar vid ansökningstillfället hos konsulatet. Generalkonsulatet tar emot kort- och kontant betalning.

Undantag från avgift

Följande betalar ingen avgift:

 • barn under sex år.
 • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
 • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig forskning
 • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer
 • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.

Migrationsverkets webbplats

Medborgare i länder som tecknat viseringsförenklingsavtal med EU har reducerad avgift eller är avgiftsbefriade. Detta gäller medborgare i:

 • Albanien
 • Bosnien
 • Georgien
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina
 • Kap Verde

Besök längre än 90 dagar

D-visum: 440 RMB

Uppehållstillstånd för besök: Vuxna 1000 SEK (940 RMB), barn 500 SEK (470 RMB)  

Navigation

Top