Affärsbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök behöver du följande dokument.

Blanketterna ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar,
utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska lämnas in tillsammans med en
översättning till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Du måste ha:

  • dokument som gäller alla kategorier av viseringssökanden. Läs mer under Dokument som krävs
  • inbjudan i original från företaget eller organisationen i Sverige, undertecknad och med brevhuvud med följande information:

-       adress, telefon- och faxnummer till företaget

-       namn och titel på personen som undertecknat inbjudan

-       besökets längd och syfte bör framgå

-       om det inbjudande företaget står för resekostnaderna eller/och ger ekonomisk garanti för returresa ska detta framgå tydligt i inbjudningsbrevet.

-       registreringsbevis inom ett år från bolagsverket,

  • dokument i original från din arbetsgivare, undertecknat, stämplat och med brevhuvud samt följande information:

-       adress, telefon- och faxnummer till företaget

-       namn och position på personen som undertecknat företagsbrevet

-       namnet på sökanden, dess titel, lön och tjänstgöringstid

-       godkännande av frånvaro

-       besökets längd och syfte

-       bekräftelse på anställning efter återvändande

-       om arbetsgivaren står för resekostnaderna ska detta tydligt framgå

  • om du inte är kinesisk medborgare, måste du även lämna in en kopia av ditt kinesiska uppehållstillstånd.

I vissa fall kan arbetstillstånd komma att krävas. Var god och sök efter information om detta på Migrationsverkets hemsida: http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html.

Navigation

Top