Så ansöker du

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket och prioriteras. Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till generalkonsulatet.

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem som inte heller är medborgare i EU/EES eller är svensk medborgare.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):
 
1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.
 
Läs mer under Dokument som krävs.
  
2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.
 
 
3. Din familjemedlem ska svara på frågor
Din familjemedlem ska besvara ett frågeformulär. När du skickat din ansökan får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.
  
4. Besök konsulatet
Invänta den uppmaning du får via e-post om att boka tid för ett besök på generalkonsulatet. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till generalkonsulatet. På generalkonsulatet ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas vanligtvis. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas istället den som tar hand om barnet.
 
Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också i e-postmeddelandet ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument. Foto och fingeravtryck behövs för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.
 
Generalkonsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster. Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.
  
5. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig.
  
6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.
  
Du som behöver visum för att resa in i Sverige
Om du behöver visum för att resa in i Sverige beställs kortet automatiskt om du redan fotograferats och lämnat fingeravtryck. Har du inte fotograferats och lämnat fingeravtryck ska du uppsöka generalkonsulatet utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00 för att lämna biometriska uppgifter. Ta med dig ditt pass. Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till generalkonsulatet. När kortet är klart och levererat till generalkonsulatet, kan du hämta det utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00. Du måste ha ditt pass med dig. Vill du veta om ditt kort har nått generalkonsulatet, kan du kontakta generalkonsulatet via e-post: generalkonsulat.shanghai-Visum@gov.se
 
Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige
Om du fått uppehållstillstånd och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Så här går det till:
  
1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut. Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.
  
2. Betala ansökningsavgiften
Du betalar ansökningsavgiften när du lämnar in din ansökan vid generalkonsulatet. Generalonsulatet tar emot betalning med kontanter och kredit kort.
 
Läs mer under Avgifter.
 
3. Lämna in ansökan på generalkonsulatet
Ansökan kan lämnas in på konsulatet utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00. Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument. Generalkonsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.
4. Besök generalkonsulatet
I samband med att du lämnar in ansökan erhåller du tid för intervju. Även barn som söker uppehållstillstånd blir vanligtvis intervjuade. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet. Foto och fingeravtryck tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn. Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.
  
5. Invänta beslut
Beslutet skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig.
 
6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du beviljas uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Rutinerna är samma som vid en webbansökan. Se ovan.

Navigation

Top