Frågor & svar

Här finner du några av de vanligaste förekommande frågorna från sökande. Om du inte kan hitta svaren till sina frågor nedan, kan du kontakta generalkonsulatets migrationsavdelning.

1. Kommer jag eller mina medföljande familjemedlemmar behöva komma för intervju vid generalkonsulatet?
Vanligtvis inte. Om Migrationsverket behöver kompletterande information kommer du att kontaktas via telefon eller email.

2. Min make/maka/barn planerar att följa med mig till Sverige och bo med mig medan jag arbetar där. Hur ska de ansöka?
De ska ansöka som medföljande. De kan ansöka samtidigt som du om du ansöker online via Migrationsverkets hemsida. Om de inte ansöker samtidigt som dig får de lämna in sina ansökningsblanketter till generalkonsulatet.

3. Hur betalar jag ansökningsavgiften?
Om du ansöker online, betalar du ansökningsavgiften direkt online med ett Visa eller MasterCard kort. Konsulatet tar emot kontanter (kinesisk valuta) eller kortbetalning.

4. Kommer min ansökan skickas till Migrationsverket i Sverige?
Ja, alla ansökningar om arbetstillstånd samt familjemedlemmars ansökningar skickas till Migrationsverket och beslut tas i Sverige.

5. Måste jag ansöka personligen vid generalkonsulatet?
Om du inte ansöker elektroniskt måste du lämna in din ansökan vid generalkonsulatet. Om du ansöker online via Migrationsverkets hemsida, måste du ändå komma till generalkonsulatet för att identifiera dig och lämna biometri.

6. När får jag mitt uppehållstillstånd?
Om din ansökan blivit beviljad och du redan har lämnat din biometri vid generalkonsulatet, tar det vanligtvis upp till fyra veckor tills det du kan komma till generalkonsulatet och hämta ditt uppehållstillståndskort.

7. Ska jag göra en tidsbokning innan jag kommer till generalkonsulatet med min ansökan?
Ingen tidsbokning krävs när du vill lämna in din ansökan. Migrationsavdelningens öppettider är:

Måndag - fredag 09.00-11.00

Generalkonsulatet är stängt under några svenska och kinesiska helgdagar. Dessa publiceras på generalkonsulatets hemsida.

8. Vilka dokument måste jag ta med mig när jag ska hämta mitt uppehållstillståndskort?
Du ska ta med dig ditt pass när du kommer för att hämta ditt uppehållstillståndkort. Om du inte har möjlighet att komma personligen kan du utfärda en fullmakt till någon som kan hämta upp det till dig. Denna person ska visa upp sitt eget id-kort, lämna in en kopia av ditt pass och en fullmakt när han hämtar upp ditt uppehållstillståndskort. Fullmakten kan vara skriven på antingen engelska eller kinesiska och det ska vara signerat av dig och innehålla dina kontaktuppgifter.

9. Var kan jag få en ansökningsblankett? Vilka dokument måste jag ha förberett när jag ansöker?
Du kan ladda ner blanketter från generalkonsulatets hemsida, Migrationsverkets hemsida:

www.migrationsverket.se, eller hämta dem på generalkonsulatet.

Du hittar information om vilka dokument som krävs för din ansökan under Required documents till vänster i menyn.

10. Hur många kopior ska jag lämna in av varje dokument?
Om du ansöker online, skannar du in alla dokument när du ansöker. Om du inte ansöker elektroniskt måste du lämna in dokumenten i original, inkluderat en kopia av sidan i passet som visar dina personuppgifter och en ifylld och signerad ansökningsblankett. Du måste även lämna in ett passfoto.

11. Kan jag få tillbaka avgiften jag betalt för min uppehålls-och arbetstillståndsansökan om jag inte beviljas någon visering?
Nej, om din ansökan inte beviljas kan du inte få tillbaka pengarna.

12. Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd vid norska konsulatet i Guangzhou?
Nej, norska konsulatet i Guangzhou handlägger enbart Schengen-viseringar.

13. Kan jag besöka andra europeiska länder med mitt uppehållstillståndskort?
Ja, du kan göra resor till andra länder inom Schengen, men enbart i syfte för besök och inte för att bosätta dig.

14. Behöver jag göra en tidsbokning för att lämna biometri vid generalkonsulatet?
Nej, du behöver inte göra någon tidsbokning för att lämna biometri. Du kan komma till generalkonsulatet måndag till fredag 09.00-11.00. Du behöver endast ta med ditt pass.

Du hittar svar på fler vanligt förekommande frågor om visumansökningar på Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverkets webbsida

Navigation

Top