Söka uppehållstillstånd som gästforskare

En gästforskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Som gästforskare räknas inte personer som blivit antagna till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen här. Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som gästforskare behöver du uppehållstillstånd.  

Mer information hittar du på Migrationsverkets webbplats: 

Migrationsverkets webbplats

Du behöver inget uppehållstillstånd om du ska arbeta kortare tid än tre månader. Däremot behöver medborgare i vissa länder ha visum. Läs mer under Besöka Sverige.

Så ansöker du

Du kan ansöka direkt via Migrationsverkets hemsida:

Migrationsverkets webbplats

Det rekommenderas att ansöka online eftersom det förkortar handläggningstiden.

Familjemedlemmar ansöker också online. Om du ansöker online och din familj ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan. Ska familjen ansöka efter dig fyller varje familjemedlem i en egen ansökan och lämnar in den till  generalkonsulatet. Om du inte kan eller vill göra en webbansökan lämnar du in samtliga
dokument till generalkonsulatet.

Om du ansöker online, bifogar du dokumenten elektroniskt. Om du istället väljer att ansöka vid generalkonsulatet, måste du ta med alla begärda dokument, en ifylld och signerad ansökningsblankett med ett nytaget passfoto samt kopior av alla inlämnade dokument.

Betalning och avgift

Om du ansöker online betalar du med kort.

Om du ansöker via ansökningsblankett kan du betala ansökningsavgiften med kontanter (i kinesisk valuta) eller kreditkort när du lämnar in din ansökan vid generalkonsulatet.

Uppehållstillstånd för vuxna: 940 RMB (1 000 SEK)

Barn under 18 år: 470 RMB (500 SEK)

Dokument som krävs

Du behöver:

 • en ansökningsblankett (om du inte ansöker online), signerad av sökanden. Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd.
 • En kopia av de sidor i ditt pass som visar dina personuppgifter, passets giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Vi accepterar enbart pass som undertecknats av passets innehavare.
 • ett mottagningsavtal med en forskningshuvudman (den som tar emot forskningsarbetet) som är godkänd av Vetenskapsrådet. Mottagningsavtalet måste vara signerat av både forskningshuvudmannen och gästforskaren.

Medföljande familj

Om du ansöker på webben och din familj ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan. Ska familjen ansöka efter dig fyller varje familjemedlem i en egen ansökan och lämnar in den till generalkonsulatet.

Om du inte ansöker elektroniskt ska du ta med alla begärda dokument till konsulatet i original och kopia, tillsammans med en ifylld och signerad ansökningsblankett med ett nytaget passfoto. Ett original och en kopia av alla dokument som är bestyrkta av Notarius Publicus måste lämnas in med ansökan.

Du kan lämna in din ansökan till konsulatet måndag till fredag 9.00-11.00. Du behöver inte göra någon tidsbokning.

Dina familjemedlemmar behöver följande dokument:

 • om du ansöker via ansökningsblankett eller om dina familjemedlemmar ansöker vid ett senare datum, ska dessa använda blankett nr 132011, Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare.
 • giltigt pass och kopia av de sidor i passen som visar personuppgifter, medborgarskap och giltighetstid. Vi accepterar enbart pass som undertecknats av passets ägare.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner). Personer som är ogifta ska bifoga ett dokument bestyrkt av en Notarius Publicus som intygar att de är singlar. Dokumenten ska vara på engelska och kinesiska.
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor).
 • en kopia av de sidor i passet som visar personuppgifter i din makes/makas/partners pass
 • en kopia av din makes/makas/ partners personbevis
 • ett inbjudningsbrev från din partner i Sverige (med en engelsk översättning), om ni inte har ansökt samtidigt

För barn (under 18 år) med en eller båda föräldrarna i Sverige, eller barn som följer med en förälder till Sverige: 

 • en ifylld och signerad ansökningsblankett, blankett nr 132011, Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare. Observera att båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska underteckna ansökningsformuläret för minderåriga.
 • ett giltigt pass och en kopia av sidan med personuppgifter
 • födelsebevis eller ett bevis om släktskap med föräldrarna, bestyrkt av Notarius Publicus
 • dokument, bestyrkt av Notarius Publicus, av vilket det bör framgå vem som har den legala vårdnaden av barnet och om en av föräldrarna har ensam vårdnad
 • en kopia av identitetssidan i vårdnadshavarens/nas pass
 • en kopia av föräldrarnas personbevis om de bor i Sverige
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren bestyrkt av Notarius Publicus, om den inte följer med till Sverige. Det ska framgå att han/hon är medveten om att hans/hennes barn ansökt om uppehållstillstånd och att han/hon godkänner att barnet flyttar till Sverige
 • inbjudningsbrev från föräldern i Sverige (med en engelsk översättning), om ni inte har ansökt samtidigt

Snabbare beslut för komplett ansökan

Migrationsverket handlägger i första hand ansökningar där alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument är med. Det innebär att du får ett snabbare beslut om du skickar in allt som krävs tillsammans med din ansökan än om du kompletterar i efterhand. Konsulatet
kan komma att kontakta dig angående kompletterande dokument eller information om det behövs.

Vem kommer att ta beslut i mitt ärende?

Det är Migrationsverket i Sverige som kommer att ta beslut. Om du lämnar in en pappersansökan kommer generalkonsulatet vidarebefordra din ansökan till Migrationsverket.

Uppehållstillstånd och väntan på beslut

Oavsett om du ansöker online eller på ansökningsblankett behöver du besöka konsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck för uppehållstillståndskortet (om du ansöker på ansökningsblankett, kommer du att bli fotograferad när du lämnar in din  ansökan). Du kan antingen besöka generalkonsulatet för att lämna fingeravtryck m.m. medan du väntar på ett beslut eller efter det att du beviljats ett uppehållstillstånd. Du kan besöka generalkonsulatet utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00. Ta med dig samma pass som du använde när du ansökte om arbetstillstånd.

Du hittar generalkonsulatets adress under ´Kontakt` i menyn till vänster.    

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att bli klart och levererat till generalkonsulatet. När kortet har levererats till konsulatet kan du hämta det utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00. Du måste ta med dig ditt pass. Om du vill veta ifall ditt kort har levererats till konsulatet, kan du kontakta oss genom att skicka ett email till generalkonsulat.shanghai-visum@gov.se.

Navigation

Top