Frågor och svar

Här finner du några av de vanligaste förekommande frågorna från sökande. Om du inte kan hitta svaren till sina frågor nedan, kan du kontakta generalkonsulatets migrationsavdelning.

1. Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma på intervju?

Om du ansöker online, måste du invänta ett e-mail från Migrationsverket varav det framgår att du ska kontakta generalkonsulatet för tidsbokning av intervju. Eftersom det beror på vilken enhet inom Migrationsverket som handlägger din ansökan, skiljer sig också handläggningstiden från ärende till ärende och det kan ta månader innan du får ett e-mail om att du ska boka tid för intervju. Du kan inte boka tid för intervju innan du fått detta e-mail eftersom Migrationsverket sänder ärendet till oss samtidigt som de skriver till dig. Var god att maila eller ring till generalkonsulatet för tidsbokning.

Om du inte ansöker elektroniskt kommer vi att boka in en tid för intervju när du lämnar in din ansökan. Vanligtvis kan du få komma på intervju inom två månader från ansökningsdagen.

2. Vad händer efter intervjun?
Efter att du har besökt generalkonsulatet för intervju kommer ditt ärende bli skickat till Migrationsverket, eftersom de kommer fortsätta handläggningen av ärendet och ta beslut. Om du har några frågor efter intervjun bör du därför kontakta Migrationsverket i Sverige direkt.

3. Hur länge måste jag vänta på ett beslut?

Information om nuvarande väntetider hittar du på Migrationsverkets hemsida: http://www.migrationsverket.se/info/2246.html

4. Hur kommer jag att få information om mitt beslut?
Om du har gett din partner som bor i Sverige en fullmakt kommer beslutet att skickas till honom/henne som i sin tur kommer att informera dig om beslutet. Om din ansökan avslås och du inte har lämnat din partner en fullmakt kommer generalkonsulatet att informera dig om avslaget.

Om du vill veta om ditt uppehållstillståndskort levererats till generalkonsulatet, kan du kontakta generalkonsulatet via e-post: generalkonsulat.shanghai-Visum@gov.se.

5. När kan jag få mitt uppehållstillstånd?
Om din ansökan beviljats och du redan besökt generalkonsulatet för att lämna biometri tar det vanligtvis upp till fyra veckor från dagen då beslutet togs tills du kan komma till generalkonsulatet och hämta ditt uppehållstillståndskort. Mer information om uppehållstillstånd hittar du på Migrationsverkets hemsida: http://www.migrationsverket.se/info/5056.html

6. Ska jag göra en tidsbokning innan jag lämnar in min ansökan till generalkonsulatet?
Ingen tidsbokning behövs när du vill lämna in din ansökan. Migrationsavdelningens öppettider är:

Måndag - fredag 09.00-11.00

Generalkonsulatet är stängt under några svenska och kinesiska helgdagar. Dessa publiceras på generalkonsulatets hemsida.

7. Vilka dokument måste jag ta med mig när jag ska hämta mitt uppehållstillståndskort?
Du ska ta med dig ditt pass när du kommer för att hämta ditt uppehållstillståndkort. Om du inte har möjlighet att komma personligen kan du utfärda en fullmakt till någon som kan hämta upp det till dig. Denna person ska visa upp sitt eget id-kort, lämna in en kopia av ditt pass och en fullmakt när han hämtar upp ditt uppehållstillståndskort. Fullmakten kan vara skriven på antingen engelska eller kinesiska och det ska vara signerat av dig och innehålla dina kontaktuppgifter.

8. Var kan jag få en ansökningsblankett? Vilka dokument måste jag ha förberett när jag ansöker?
Du kan ladda ner blanketter från generalkonsulatets hemsida, Migrationsverkets hemsida:

www.migrationsverket.se, eller hämta dem på generalkonsulatet.

Du hittar information om vilka dokument som krävs för din ansökan under Required documents till vänster.

9. Hur många kopior ska jag lämna in av varje dokument?
Om du ansöker online, skannar du in alla dokument när du ansöker och tar med alla original av de inskannade dokumenten (alla certifikat och pass, om Migrationsverket inte ber dig att ta med även andra dokument). Om du inte ansöker elektroniskt måste du lämna in dokumenten i original, en kopia av sidan i passet som visar dina personuppgifter och en ifylld och signerad ansökningsblankett. Du måste också lämna in ett passfoto. Mer information hittar du under Required documents i menyn till vänster.

10. Kan jag få tillbaka avgiften jag betalt för min ansökan om ansökan avslås?
Nej, om ansökan avslås kan du inte få tillbaka pengarna.

11. Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd vid norska konsulatet i Guangzhou?
Nej, norska konsulatet i Guangzhou handlägger endast Schengen-viseringar.

13. Kan jag besöka andra europeiska länder med mitt uppehållstillståndskort?
Ja, du kan göra resor till andra länder inom Schengen, men enbart i syfte för besök och inte för att bosätta dig.

Du hittar fler svar på vanligt förekommande frågor om visumansökningar på Migrationsverkets hemsida.


Migrationsverkets webbsida

Navigation

Top