Dokument som krävs

Ska du ansöka om arbetstillstånd behöver du vanligtvis bifoga följande dokument nedan. Särskilda regler och blanketter kan gälla vissa yrken. Kontrollera på Migrationsverkets webbplats.

 
Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt.
 
Ansöker du på en ansökningsblankett ska du ta med dig alla begärda dokument till generalkonsulatet tillsammans med den ifyllda blanketten.

Du behöver:

 • om du inte gör en webbansökan - en ansökningsblankett. Det finns olika blanketter för olika typer av arbetstillstånd (se länk till höger).
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter och giltighetstid. Vi accepterar enbart pass som undertecknats av passets innehavare.
 • anställningserbjudandet, ett yttrande från berörd facklig organisation och andra eventuella dokument du fått från din arbetsgivare.
 • ett färgfoto i passformat, taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader.

 

Dokument din medföljande familj behöver

Om din familj ska följa med dig till Sverige kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.
 
Om du använder en ansökningsblankett, eller om familjen ansöker vid ett senare tillfälle, ska familjemedlemmar använda blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, nr 132011.
 
Kontrollera på Migrationsverkets webbplats vilka dokument du behöver bifoga för din familj.
 
 
Dokument som krävs när familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd som medföljande:
 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, blankett 132011
 • ett färgfoto i passformat, taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader.
 • en kopia av sidan i passet där personuppgifterna framgår. Vi accepterar enbart pass som undertecknats av passets innehavare.
 • ett äktenskapsbevis (på engelska och kinesiska) bestyrkt av Notarius Publicus och en kopia därav eller en kopia av vigsebeviset om ni vigdes i Sverige.
 • om du är skild, eller aldrig har varit gift måste du bifoga ett intyg bestyrkt av Notarius Publicus varav det framgår att du är singel (original och en kopia på kinesiska och engelska). Observera att det måste vara ett intyg.
 • en kopia av sidan i passet som visar personuppgifter i din makes/makas/partners pass.
 • en kopia av din makes/makas/ partners personbevis.
 • ett inbjudningsbrev från din make/maka/partner.
 • en finansiell garanti för medföljande till anställda eller egenföretagare.
Du måste betala en ansökningsavgift och denna avgift återbetalas inte i det fall du inte beviljas ett uppehållstillstånd.

För barn (under 18 år) med en eller båda föräldrarna i Sverige, eller barn som följer med en förälder till Sverige:
 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, blankett 132011
 • ett färgfoto i passformat, taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader.
 • en kopia av sidan i passet där personuppgifterna framgår
 • födelsebevis bestyrkt av Notarius Publicus
 • dokument, bestyrkt av Notarius Publicus, av vilket det bör framgå vem som har den legala vårdnaden av barnet och om en av föräldrarna har ensam vårdnad
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren bestyrkt av Notarius Publicus, om den inte följer med till Sverige. Det ska framgå att han/hon är medveten om att hans/hennes barn ansökt om uppehållstillstånd och att han/hon godkänner att barnet flyttar till Sverige
 • en kopia av sidan i vårdnadshavarens/nas pass där personuppgifterna framgår
 • en kopia av föräldrarnas personbevis om de bor i Sverige
 • inbjudningsbrev från föräldern i Sverige
 • finansiell garanti för medsökande till anställda och egenföretagare

Viktig information till bärplockare

Om du ansöker om arbetstillstånd för kortare tid än tre månader ska du ha en försäkring som täcker kostnader för läkarvård och sjukhusvistelse för tiden du är i Sverige. Försäkringen ska också täcka om du behöver hemtransport av medicinska skäl.

 

 

Navigation

Top