Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om arbetstillstånd: 1 885 RMB (2 000 SEK)

Ansökan för familj

Vuxna: 940 RMB (1 000 SEK)

Barn under 18 år:
470 RMB (500 SEK)


Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller kort.

Om du ansöker via pappersblankett, kan du betala med kontanter eller kort när du lämnar in din ansökan vid generalkonsulatet.

Särskilda avgifter för vissa yrken

För en del yrken gäller särskilda avgifter. Dessa är: artister, au pairs, gästforskare, idrottare och tränare. Dessa betalar 940 RMB (1 000 SEK) 


Om arbetsgivaren betalar

Om arbetsgivaren vill betala avgiften för ansökan, och du inte gjort en webbansökan, ska den betala såsom ovan beskrivits.

Navigation

Top