Så ansöker du

I de allra flesta fall kan du som vill ansöka om arbetstillstånd använda Migrationsverkets webbansökan. Den som t.ex. vill plocka bär måste dock använda en pappersblankett som lämnas till generalkonsulatet. Oavsett hur du söker måste du ha arbetstillståndet klart innan du reser till Sverige.  

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress.

Det är viktigt att du har tillgång till den e-postadress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer använda e-postadressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

När arbetsgivaren skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

Ovanstående gäller inte för följande yrken, som omfattas av särskilda regler: artist, au pair, bärplockare, gästforskare, idrottare eller tränare och praktikant.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

Webbansökan

 

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Anvisningar på Migrationsverkets webbplats

2. Ansök

Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du.

Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats


2. Invänta beslut

Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av generalkonsulatet vid ett besök. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.

3. Ordna uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige

Besök generalkonsulatet för att ta foto och lämna fingeravtryck för kortet. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats arbetstillstånd. Du kan uppsöka generalkonsulatet utan tidsbokning måndag till fredag 9.00 - 11.00. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om arbetstillstånd.


Generalkonsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till generalkonsulatet. När kortet är klart och levererat till generalkonsulatet, kan du hämta det utan tidsbokning måndag till fredag 9.00 - 11.00. Du måste ha ditt pass med dig. Vill du veta om ditt kort har nått generalkonsulatet, kan du kontakta generalkonsulatet via e-post generalkonsulat.shanghai-Visum@gov.se

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige

Om du får tillstånd för mer än tre månader och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Du som behöver ansöka om arbetstillstånd och visering

Om du ska arbeta max tre månader i Sverige och är viseringspliktig behöver du ansöka om både arbetstillstånd och visering. Du måste lämna in din ansökan personligen till generalkonsulatet.


Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill ansöka på webben ansöker du på en pappersblankett som lämnas in till generalkonsulatet.

1. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar  ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på generalkonsulatet

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på betalningen.

Ansökan kan lämnas in utan tidsbokning måndag till fredag 9.00-11.00.

Generalkonsulatets adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Generalkonsulatet skickar dina handlingar till Migrationsverket
i Sverige.

4. Invänta beslut

Migrationsverket meddelar beslutet till konsulatet. Generalkonsulatet kontaktar dig när den fått beslutet. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort.

Rutinerna är samma som vid webbansökan. Se ovan.

Navigation

Top