Avgifter för pass och intyg m.m.

Samtliga avgifter betalas i lokal valuta (KRW) genom att betala in beloppet på bank och visa upp vid kvittot vid besök på ambassaden.    

Woori Bank / 우리은행

Holder of Bank Account:        Embassy of Sweden 주한스웨덴대사관

Bank Account Number:          1005-201-004626

 

                                                                   SEK                           KRW

Pass                                                           1 400                          192 000

Nationellt ID-kort                                  1 400                          192 000

Provisoriskt pass                                    1 600                          220 000

Utlämnande av pass/ID-kort/kört-        150                            21 000

kort utfärdat av annan mydighet

Intyg:                                                           120                            17 000

-         Passkopia

-         Signaturcertifikat

-         Äktenskapscertifikat

-         Intyg om översättning

Körkort                                                          400                             55 000

Översättning av körkort                             200                            28 000

Vigselakt                                                       600                            83 000

Levnadsintyg                                             utan avgift              utan avgift