Visum för svenskar till Korea

Det är de koreanska myndigheter som ansvarar för regelverket för visering till Korea och som bäst svarar på frågor om de reglerna. De senaste regler som vi känner till, och som varit i kraft i ett antal år, innebär i korthet enligt följande. Genom ett viseringsfrihetsavtal mellan Sverige och Korea behövs således för svenska medborgare med giltigt pass inget visum såvida vistelsen inte varar längre än 90 dagar, detta innebär också att man har ett s.k. "multiple-entry/leave visa". Denna vistelse inkluderar turistresor, affärsresor etc. Om man skall arbeta, studera och dylikt måste man ansöka om lämpligt visum innan man kommer till Korea.

Är vistelsen längre än 90 dagar måste visum för ändamålet att sökas på den koreanska ambassaden i Stockholm, det finns möjlighet att förlänga, ändra och/eller söka visum på plats i Korea, (dock finns inget officiellt uttalande från koreanska immigrationsverket om att söka visum är möjligt), men detta är inte att rekommendera då en hög avgift och administrativa komplikationer kan förekomma.

För alla utländska medborgare vars vistelse i Korea överstiger 90 dagar måste ett "Alien Registration Card" ansökas om på immigrationsverket, (vilket många inte vet, speciellt utbytesstudenter). Detta kort är till för att kontrollera och registrera alla utlänningar, men kortet gäller också som en godkänd ID-handling i Korea. De koreanska myndigheterna är väldigt petiga med datum så skulle man bli försenad med att söka tillkommer höga böter.

För svenskar med koreansk bakgrund, (personer som bytt medborgarskap, andra generationens koreaner, ingifta par med barn och/eller adopterade) finns ett speciellt visum som kan sökas i Sverige eller på plats i Korea, (undantag kan förekomma). Visumet är ett F-4 och gäller för 2 år. Detta visum ger rätt till att vistas, studera, arbeta och bo i Korea som en koreansk medborgare.

Det rekommenderas att personer som ämnar stanna i Sydkorea en längre tid meddelar sina kontaktuppgifter till ambassaden och även meddelar när de lämnar landet.

Eftersom visum för olika ändamål har olika regler kontakta myndigheterna brevid för vidare information om blanketter, ansökningsregler och visum varianter.