Ambassadens personal

  • anne_hoglund

    Anne Höglund Foto: Johan Oedmann

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Seoul:

Utsända från Sverige:

Anne Höglund
Ambassadör

Mattias Chu
Ambassadråd och biträdande myndighetschef (politik)

Linda Backteman
Ambassadråd (ekonomi, handel och näringslivsfrämjande)

Marianne Bylund
Förste ambassadsekreterare (administration, migration och konsulärt)

- - - - - - - -

Vakant
Vetenskaps- och innovationsråd, analytiker (stationerad i Tokyo)

Johan Larsson
Överstelöjtnant, försvarsattaché (stationerad i Tokyo)

Johan Chun
Handelssekreterare, Business Sweden

 

Lokalanställda 


Hyun Jung Bak
Chef för Sverigefrämjande och offentlig demokrati

Haegyong Park
Ambassadörens sekreterare/Senior administrativ assistent/Kassör

Hyunkook Hur
Adminstrativ och konsulär handläggare, migration

Hye Kyong Cho
Informationsassistent

Geehyun Bang
Informationsassistent

Yoonjin Cho
Assistent inom det politiska- och försvarsområdet

Sung A Ryu
Assistent - handel

YoonJung Ku
Vetenskaps- och innovationstjänsteman (Näringsdepartementet)

Jiwon Yoon
Projektansvarig inom utbildning (Svenska Institutet)

Min Ji Kang
Assistent - politik och ekonomi

Sang Hoon Lee
Chaufför
 
- - - - - - - - -

Christopher Wahlsten
Praktikant

Victoria Fröst
Praktikant