Information om anmälan till röstlängden inför valen 2018 och 2019

Valmyndigheten informerar: Bor Du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? Anmäl Dig till röstlängden.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Sydkorea : Aktuella händelser

Den säkerhetspolitiska situationen mellan Nord- och Sydkorea är spänd och kan snabbt förändras med kort varsel. Ambassaden följer noga utvecklingen och gör för närvarande bedömningen att det allmän...

Evenemang