Ny personnamnlag i Sverige fr o m 1 juli 2017

Personnamnlagen (tidigare namnlagen) som började gälla 1 juli 2017 innebär bland annat att automatiska förvärv av efternamn genom födelse och adoption avskaffas. Alla förvärv av efternamn sker nu...

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Sydkorea : Aktuella händelser

Spänningen mellan Nord- och Sydkorea har ökat på senare tid. Ambassaden följer noga utvecklingen och gör för närvarande bedömningen att det allmänna säkerhetsläget inte har förändrats.

Evenemang