Swedpartnership

Swedfund erbjuder små och mellanstora företag möjligheten att söka stöd för kunskapsöverföring och utrustning vid etablering i något av Sidas drygt 40 samarbetsländer, däribland Bosnien.

För mer information var god se Swedpartnerships webbplats.

Navigation

Top