Lär dig svenska i Sarajevo

Är du intresserad av att lära dig svenska? Kan du kanske redan lite svenska och vill lära dig mer? Det finns möjlighet att läsa svenska i Sarajevo! Vill du veta mer?

Besök http://www.academy387.com/programs/categories/languages för mer information.

 
Nu kan du också kvalitetstesta dina svenskakunskaper i Bosnien och Hercegovina.

Folkuniversitetet har tagit fram ett internationellt certifikatstest för alla individer som inte har svenska som modersmål. Swedex är erkänt av Svenska Institutet och testet kan göras på tre olika nivåer. Swedex-certifikatet är en värdehandling som visar på en individs färdigheter inom områdena tala, lösa höra och skriva. Certifikatet ger därmed individer och arbetsgivare en kvalitetssäkring som leder till en rättvisare bedömning av en persons egenskaper. För mer information se: http://www.folkuniversitetet.se/swedex

Navigation

Top