Svenskar i Världen

Svenskar i Världen (SVIV) är en ideell organisation som verkar för svenskars intressen runt om i hela världen. Organisationen har varit aktiv sedan 1938 genom att bevaka, informera och påverka de 660 000 svenskar som bor utomlands.

Denna oberoende organisation har ungefär 110 representanter som är fördelade i 45 olika länder över hela världen och som hjälper svenskar med pass och visum, skatter, utbildning och röstning. Detta nätverk bedriver också opinionsbildning och lobbying genom olika kontakter med myndigheter, media och privata aktörer. Därmed är Svenskar I Världen en bro mellan Sverige och de länder som utlandssvenskarna är bosatta i. Nyligen har en unik undersökning ägt rum där information har samlats in från svenskar som bor utomlands. Denna undersökning kan hittas på deras hemsida. För mer information om Svenskar I Världen och för att kontakta organisationen, eller integrera med deras sociala medier, kan ni klicka in er på följande länk. http://www.sviv.se/

Navigation

Top