Sverige i Bosnien och Hercegovina

På den här sidan hittar du adresser till svenska organisationer och föreningar som finns aktiva i Bosnien och Hercegovina.

Kulturarv utan gränser
Regional Office
Logavina 60
71 000 Sarajevo
Tel: +387 (0) 33 239 939
E-post: Lejla.Hadzic@chwb.org

Kvinna till Kvinna
Ejuba Ademovica 1
71 000 Sarajevo
Phone: +387 (0) 33 215 167
E-post: belma.becirbasic@kvinnatillkvinna.se

Civil Rights Defenders
Sarajevo office
Alipasina 7, 2nd floor
71 000 Sarajevo
Tel: +387 (0) 33 552 375
E-post: natalija.bratuljevic@civilrightsdefenders.org

Svenska Handelskammaren i Bosnien och Hercegovina
Ferhadija 20

71000 Sarajevo

Tel: +38762666487

E-post: info@swecham.ba

Navigation

Top