Svenska företag i Bosnien och Hercegovina

Ett flertal svenska företag är en del i det bosniska näringslivet. Dessa företag tillhör flera olika sektorer.

Navigation

Top