Vize za posjetu Švedskoj

Viza je dozvola koja je potrebna za putovanje i boravak u Švedskoj u kraćem vremenskom periodu, npr. za posjetu porodici, prijateljima, za turističku i poslovnu posjetu, za učestvovanje na konferencijama ili samo za prolazak (tranzit) kroz Švedsku. Viza mora biti gotova i stavljena u vaš pasoš prije vašeg ulaska u Švedsku. Od 15. decembra 2010. godine viza nije više potrebna državljanima Bosne i Hercegovine koji su nosioci tzv. biometrijskih pasoša. Međutim, onima koji imaju stare pasoše i dalje je potrebna viza.

Schengen sporazum

U Švedskoj važe pravila Schengenskog ugovora za vize. Schengenski ugovor znači, između ostalog, da nekoliko zamalja EU, kao i EES zemlje Norveška i Island imaju međusobno otvorene granice. Viza koja se odobri u jednoj od ovih zemalja važi za ostale zemlje. Samo u iznimnim slučajevima može se odobriti viza koja važi samo za posjetu jednoj od ovih zemalja. Zajedno sa ostalim članicama EU, Švedska je donijela odluku da državljanima pojedinih zemalja nije potrebna viza. To bi značilo da državljani tih zemalja mogu putovati, boraviti u Švedskoj u periodu od 90 dana bez vize. Državljani svih ostalih zemalja moraju imati važeću vizu za ulazak u Švedsku.

Obratite pažnju na to da viza ne znači automatsko pravo na ulazak u zemlju, nego je samo preduslov za to. Viza se kontroliše svaki put  kada nosilac vize ulazi u područje Schengena. Prilikom graničnih kontrola, nosioci Schengen viza moraju predočiti da imaju novac za boravak u toku posjete i povratka u domovinu, zdravstveno osiguranje, kao i dokument koji objašnjava cilj njihove posjete.

[Ažurirano 22.12.2011.]

Navigation

Top