Ansökningsavgifter för visum

Viseringsavdelningen tar endast emot kontant betalning i konvertibla mark (KM) i samband med att ansökan lämnas in. Kreditkort och andra former av betalning accepteras ej. Avgift tas ut för ärendets handläggning. Vid negativt beslut återbetalas därför inte avgiften.

Ansökningsavgifter för visum

Visum för inresa och vistelse i Sverige 120 KM
Visum för inresa och vistelse i Sverige för medborgare i Bosnien och Hercegovina, Ryssland, Ukraina, Moldavien och Albanien 70 KM

Ingen ansökningsavgift uttas för:

 • barn under sex år
 • skolbarn, högskolestuderande, forskarstudenter och deras medföljande lärare (om syftet med resan är studier eller utbildning)
 • nära släktingar (makar, sambo, registrerad partner, barn under 21 år) till medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz
 • visum för studenter som har beviljats stipendium för studier i Sverige av Sida (Swedish International Development Agency) eller annan svensk/internationell organisation

Ingen ansökningsavgift uttas för följande kategorier av sökande som omnämns i Avtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina om förenklat utfärdande av viseringar:

 • nära anhöriga (makar, barn – även adopterade, föräldrar – även förmyndare, far- och morföräldrar, syskon och barnbarn) till personer som lagligen är bosatta i Sverige
 • medlemmar i officiella delegationer som ska delta i möten, konsultationer, förhandlingar eller utbytesprogram
 • anställda vid statsdomstolen och statsåklagaren i Bosnien och Hercegovina
 • deltagare i officiella delegationer som ska delta i möten, förhandlingar och utbytesprogram
 • journalister (gäller inte frilansande journalister)
 • pensionärer
 • buss- och lastbilschaufförer för fordon registrerade i Bosnien och Hercegovina och som genomför internationella transporter
 • representanter för de traditionella religiösa samfunden i Bosnien och Hercegovina som ska besöka diaspora i Sverige
 • representanter för ideella frivilligorganisationer som ska delta i möten, seminarier, kurser eller utbytesprogram
 • deltagare i internationella idrottsevenemang samt medföljande personer
 • rörelsehindrade personer samt medföljande personer
 • personer som företar sin resa av humanitära skäl, inkl. brådskande medicinsk behandling samt en medföljande person
 • personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inkl. utbytesprogram
 • deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter
 • medlemmar i en yrkeskår som ska delta i en internationell utställning, konferens eller seminarium
 • besättningsmedlemmar på tåg som utför internationell transport
 • forskare (om syftet med resan är forskning)

Senast uppdaterad : 2010-05-31

Navigation

Top