Visum för att besöka Sverige

Visum är ett förhandstillstånd som behövs för att resa in och vara i Sverige under en kortare tid till exempel för att besöka släkt eller vänner, för turistbesök, för affärsbesök, för att delta i en konferens eller bara för genomresa (transit). Visumet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Som medborgare i Bosnien och Hercegovina behöver man sedan den 15 december 2010 inte längre ha visum för inresa i Sverige om man är innehavare av ett nytt så kallat biometriskt pass. Om man är innehavare av en passhandling av den gamla modellen behöver man emellertid alltjämt visum.

Schengenavtalet

I Sverige gäller Schengenavtalets regler för visum. Schengenavtalet betyder bl.a. att flera EU-länder samt EES-länderna Norge, Island och Schweiz har öppnat gränserna mot varandra. Ett visum som är beviljat av något av dessa länder gäller också i alla de andra. Bara i undantagsfall kan en person få ett visum som gäller för besök i ett enda land. Tillsammans med de andra EU-länderna har Sverige beslutat att medborgare från vissa länder inte behöver ha visum. Det betyder att de kan resa in i Sverige och vistas i landet utan visum under 90 dagar. Medborgare i övriga länder måste ha ett visum för att få resa in i Sverige.

Observera att en visering ger ingen automatisk rätt till inresa utan bara är ett förhandstillstånd. Rätten till inresa prövas varje gång innehavaren av visumet passerar Schengenområdets yttre gräns. Vid gränskontrollen måste därför alla som har ett Schengenvisum på begäran bland annat kunna visa att de har tillräckligt med pengar för det planerade besöket, en medicinsk reseförsäkring samt dokument som visar syftet med resan.

[senast uppdaterat 11.12.22]

Navigation

Top