Viseringsfrihet för medborgare i Bosnien och Hercegovina

Måndagen den 8 november 2010 beslutade EU:s medlemsstater om att införa viseringsfrihet för medborgare i Bosnien och Hercegovina. Beslutet trädde i kraft den 15 december 2010.

Viseringsfriheten gör det möjligt att vistas inom Schengenområdet i högst 90 dagar under en period om 180 dagar. Perioden startar samma dag som den första inresan i Schengenområdet sker. De 90 dagarna kan användas antingen vid ett och samma restillfälle alternativt vid flera resor. Man måste lämna området innan perioden på 180 dagar är slut. När de 180 dagarna har förlupit kan man påbörja en ny period vilken startar samma dag som nästa inresa sker.

Tänk även på att du alltjämt inte har någon automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Du kan nekas inresa vid gränsen om det inte är helt klart att det verkligen bara handlar om ett besök. Du måste vara  beredd att redogöra för dina avsikter med resan, och om du inte har någon som står för kost och logi ska även kunna visa att du har tillräckligt med pengar för tiden du avser vistas inom området. I Sveriges fall handlar det om 370 kronor (cirka 40 euro) per dag. I andra medlemsstater gäller andra belopp.


Om någon garanterar för kost och logi, till exempel släkt eller vänner, kan det vara bra att ha med sig en inbjudan, som normalt fylls i av personen som bjuder in när någon söker visum. Om inresan sker via annat land än Sverige bör den vara författad på engelska.

En så kallad medicinsk reseförsäkring kommer inte längre att vara obligatorisk om man är innehavare av ett biometriskt pass. Ambassaden rekommenderar ändå starkt att du, för din egen säkerhet, innehar en sådan och att den täcker hela den period du avser vistas inom Schengenområdet.

Vistelse i mer än sammanlagt 90 dagar under en period är inte tillåten och kan resultera i ett längre förbud att resa in i Schengenområdet. För längre vistelser krävs visering, uppehålls- eller arbetstillstånd. Viseringsfriheten omfattar endast medborgare som har biometriska pass. För innehavare av gamla pass gäller samma regler som förut, d.v.s. det krävs visering för inresa i och vistelse inom Schengenområdet. Vänligen kontakta den ambassad som representerar den medlemsstat som är föremål för besök för mer information.

De länder som omfattas av beslutet om viseringsfrihet för medborgare i Bosnien och Hercegovina är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

För resor till Storbritannien eller Irland krävs fortfarande visering då dessa länder inte deltar i Schengensamarbetet.

För mer info gällande viseringsfriheten, se Migrationsverkets hemsida

Navigation

Top