Sveriges ambassad i Sarajevo handlägger ansökningar om Schengenvisum för Danmark

Från och med den 20 januari 2012 tar Sveriges ambassad i Sarajevo emot  och handlägger ansökningar om Schengenvisum upp till 90 dagar från personer med Danmark som huvudsaklig destination.

Med hänvisning till Sveriges överenskommelse 2012-01-19 med Danmark om viseringsrepresentation innebär att Sveriges ambassad i Sarajevo företräder Danmark inom ramen för Schengensamarbetet.

Överenskommelsen trädde i kraft den 20 januari 2012. Den inkluderar
i n t e  andra typer av tillståndsansökningar.

Vi hänvisar sökande som skall resa till Danmark i syfte som kräver annat uppehållstillstånd än en Schengenvisering att besöka www.newtodenmark.dk  , vilken är Danish Immigration Service internetbaserade hemsida. 

Navigation

Top