Så styrs Sverige

I Så styrs Sverige sätts regeringens och Regeringskansliets arbete in i ett större sammanhang. Vilken är deras roll i det svenska styrelseskicket? Vilka är relationerna till riksdagen? Vilken är regeringens roll i EU-samarbetet? Det är några av de frågor som besvaras.

Nedan följer ett antal länkar för mer information gällande ovanstående frågor:
Information på svenska
Information på bosniska/kroatiska/serbiska

Navigation

Top