Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.  

 
Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett
EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make eller minderårigt
barn.
En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till
skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till
Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets
webbplats. 
Dessutom gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig
själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd. 
Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått
uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande.
En viktig förutsättning är att anhöriga ansöker om uppehållstillstånd
inom tre månader från att den skyddsbehövande beviljades uppehållstillstånd.
Att ansöka
Det enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en
webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket i Sverige
Om du själv inte har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla
i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala
eventuell ansökningsavgift.
 
Om du ändå inte kan eller
vill använda webbansökan kan du lämna in en ansökan på svenska ambassaden.

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker, i menyn till vänster. 

Navigation

Top