#Letstalkaboutair 24 januari - ambassaden anordnar evenemang för att uppmärksamma luftföroreningar

  • 24 January

    24 jan Foto: Mirha Teskeredic

Ambassaden anordnar onsdagen den 24 januari ett evenemang #letstalkaboutair på gården på ambassaden, Ferhadija 20. Syftet med evenemanget är att öka medvetenheten om situationen vad gäller luftföroreningar i Bosnien och Hercegovina och att engagera medborgare, civilsamhälle, politiker och det internationella samfundet i ett samtal om möjliga lösningar.

Bosnien och Hercegovina möter väsentliga utmaningar på grund av luftföroreningar. Invånare är utsatta för några av de högsta nivåerna av förorenad luft i Europa, vilket leder till en rad negativa konsekvenser för hälsan. Hjärt- och lungsjukdomar, stroke, lungcancer och nedsatt immunförsvar är mer vanligt i områden utsatta för utsläpp. Barn, äldre och personer som lever i fattigdom är särskilt utsatta. I tillägg till de negativa hälsoeffekterna har luftföroreningarna även förödande effekter på ekonomin. Enligt Världshälsorganisationen förlorar Bosnien och Hercegovina årligen 21,5 procent av BNP (7 228 miljoner USD) på grund av luftföroreningarna.

Naturvårdsverket startar nu ett långsiktigt program för kapacitetsstärkande och investeringar för att förbättra system bl.a. för mätning och uppföljning av luftkvaliteten i landet i samarbete med relevanta ministerier och myndigheter, inklusive med de två hydrometeorologiska instituten. Projektet startar med en konferens i Sarajevo på Hotel Europa på förmiddagen den 24:e. Ambassaden arbetar även med Regional Environmental Center BiH för stöd till stärkta lokala miljöorganisationer.

 

 

 

Navigation

Top