#BHDads - Pappa-pionjärer för jämställdhet i Bosnien-Hercegovina

  • Mikser photo

    BHTate Foto: Mikser, Almir Panjeta, PinkBH

  • BHtate

    BHTate Foto: Mikser, Almir Panjeta, PinkBH

Den 27:e november invigde ambassaden tillsammans med Infohouse och Care International fotoutställningen #BHDads på Mikser House i Sarajevo.

Syftet med evenemanget var att inspirera pappor till att stanna hemma med sina barn och ha en mer aktiv roll i uppfostran, men även att lyfta fram pappor som redan bryter mot stereotyperna. ”Med den här utställningen vill vi inspirera män, kvinnor och politiker i Bosnien-Hercegovina (BiH). Även om varje land avgör sin egen framtid tror vi i Sverige på detta koncept och är glada att kunna presentera det här”, sa Ambassadör Hagelberg i sitt öppningstal.

Förra året använde bara 18 pappor i BiHs ena entitet, Republika Srpska (RS), sin rätt till betald föräldraledighet. I den andra entetieten, Federationen (FBiH), saknas statistik men man uppskattar att antalet är ungefär samma som i RS. Lagstiftningen i landet tillåter att pappor tar ut föräldraledighet men i båda entiteterna är det i varierande grad främst mammors rättigheter som gynnas. I båda entiteterna är ett visst antal dagar reserverade för mammor (i FBiH 42, i RS 60). Efter att dessa dagar förbrukats kan föräldrarna tillsammans komma överens om hur resterande dagar skall användas.

Abela Purivatra (PR, Infohouse) förklarade att många i BiH inte vet att det finns laglig grund för pappor att ta ut föräldraledighet. Hon lyfte att utställningen spelar en viktig roll i att öka medvetenheten bland invånarna, informera pappor runt om i landet möjligheten att vara pappalediga, samt uppmuntra dem att göra så.

En av papporna som porträtteras i utställningen beskrev hur både han och hans dotter gynnas av att han är en mer engagerad pappa. ”Bilderna säger mer än tusen ord. Det här är en relation byggd på kärlek, tillit, gränser, respekt och kreativitet. Det är en relation med respekt för regler och den fria viljan, i vilken alla tar sitt ansvar och genom kärlek stöttar vi varandra i att finna de bästa svaren på vardagens utmaningar.”

Ambassadör Hagelberg lyfte Sveriges starka tro på jämställdhet och hur det kräver av män och pappor att vara mer engagerade och aktiva för att på så sätt skapa ett bättre samhälle och bättre villkor för familjer. Att främja jämställdhet i hushållsarbetet är särskilt viktigt i ett samhälle som BiH där bara 34 procent av kvinnorna är aktiva på den officiella arbetsmarknaden.

Trots relativt omfattande lagstiftning om lika rättigheter och icke-diskriminering är kvinnors möjligheter att åtnjuta sina rättigheter fortfarande otillfredsställande då traditionella könsroller fortfarande genomsyrar många delar av BiHs samhälle. Detta har negativa effekter på kvinnors deltagande i samhällslivet och ekonomiska och politiska aktiviteter med långtgående konsekvenser för resursfördelningen mellan män och kvinnor. Många kvinnor är fortfarande ekonomiskt beroende av sina män. Att bryta några av dessa könsroller och sociala normer genom att uppmuntra män att ha en mer aktiv roll i hushållet och således möjliggöra att fler kvinnor tar del av den offentliga sfären är ett viktigt steg mot jämställdhet.

Utställningen drog till sig stor medial uppmärksamhet och mottagandet har varit starkt positivt. Under utställningens första vecka rapporterade 55 nationella samt en utländsk medieaktör invigningen. Rapporteringen har inte bara rört utställningen i sig utan vissa medier har även belyst samhällsstrukturer och skillnader mellan BiH och Sverige när det kommer till föräldraledighet. Sverige har här lyfts fram som ett framstående exempel. Det avsedda budskapet har även förmedlats genom att Ambassadör Hagelberg och flera av papporna från utställningen gett flertalet mer ingående reportage, och medverkat i nationella intervjuprogram. Tack vare stort intresse från allmänheten har Mikser House efterfrågat en förlängning av utställningen.

Navigation

Top