Rösta från utlandet

Möjligheter att rösta i svenska val till riksdagen, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet finns på ambassaden.

Du som är röstberättigad och befinner dig i utlandet vid tiden för valen kan rösta från ambassaden.

Är du bosatt utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019 ska du anmäla dig till röstlängden. Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Du behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:

  • anmäla dig till röstlängd
  • anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet


En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

E-postformulär för frågor finns på www.skatteverket.se under kontakta oss.

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842): länk.

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten

Tel: + 46 10 57 57 000 valet@val.se

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket

Tel: + 46 8 564 851 60

Navigation

Top