Pension och levnadsintyg

Frågor om pensioner handläggs av Pensionsmyndigheten.

Sedan den 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten hand om den allmänna pensionen i Sverige. 

Ålderspension eller efterlevnadspension söks på Pensionsmyndigheten alternativt Superintendencia de Pensiones, som är ansvarig myndighet i Chile för avtalet om pensioner mellan Sverige och Chile.  

Försäkringskassan har fortsatt ansvar för sk. sjukersättning.
> Försäkringskassan

Intyg om svensk pension
Intyg om svensk pension, utfärdat på basis av officiell svensk handling i original och från innevarande år, utfärdas på begäran av ambassaden i Santiago.

Besked om uppbärande av svensk pension ska vara utfärdad av Pensionsmyndigheten. När det gäller intyg om sjukersättning ska handlingen vara utfärdad av Försäkringskassan.

Ambassaden utfärdar enbart intyg på basis av handling från Pensionsmyndiheten/Försäkringskassan för personer bosatta i Chile. Personer som är folkbokförda i Sverige rekommenderas att före utresan införskaffa, översätta och legalisera handlingar som kan erfordras under besöket i Chile.

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndgiheten för personer bosatta utomlands.
> Kontakt utlandsärenden

Levnadsintyg
Information om levnadsintyg finns på Pensionsmyndighetens hemsida
> Levnadsintyg

I slutet av september skickar Pensionsmyndigheten ut levnadsintyg till bosatta i Chile. Läs mer på Pensionsmynghetens hemsida
> Bosatt utomlands

Navigation

Top