Krav för inresa till USA

USA:s ambassad i Santiago de Chile meddelar följande:

För svenska medborgare som reser med vanligt pass gäller "visa waiver" vid inresa och högst 90 dagar. Passet ska innehålla biometriska uppgifter, observera att provisoriskt svenskt pass inte har biometriska uppgifter. Ansökan görs elektroniskt före avresa via ESTA; https://esta.cbp.dhs.gov  
För ytterligare information kontakta USA:s ambassad i Santiago de Chile
> Embassy of the United States, Santiago de Chile 

eller USA:s ambassad i Stockholm
> Embassy of the United States, Stockholm

Navigation

Top